ഒരാഴ്ചയിൽ ശോചനീയമായ ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ വൈകല്യത്തെ തടയും: Study – APN ലൈവ്

ഒരാഴ്ചയിൽ ശോചനീയമായ ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ വൈകല്യത്തെ തടയും: Study – APN ലൈവ്

Politics

മുതിർന്നവരിലെ വൃഷണവാന്മാരും ഗർഭപാത്രവും വേദനയുമൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം നീളമുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ്, മുട്ട്, നടുവ്, കാൽമുട്ട്, കാൽപ്പാദം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

“സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായി ആളുകൾക്ക് ഇത് 10 മിനിറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ്. ഇത് വളരെ കൊള്ളാവുന്നതാണ്. ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങളോടൊപ്പം പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ കുറഞ്ഞ ഉൽപന്നം പ്രേരണയാകും. “പഠനത്തിന്റെ മുഖ്യരചനയായ ഡോറോത്തി ഡൺലോപ് പറയുന്നു.

അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ് പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിനിൽ ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ 14 മില്ല്യൺ പ്രായപൂർത്തിയായ മുതിർന്നവരിൽ ലക്ഷണങ്ങളായ മുത്തുപ്പിക്കൽ ആസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉള്ള അഞ്ചുപേരിൽ രണ്ടെണ്ണം, അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അതിൽ താഴ്ന്ന സന്ധികളിൽ വൈകല്യ പരിമിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് വാക്ക് സിഗ്നൽ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തെരുവിലെ വള്ളിച്ചെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യൽ പോലുള്ള പ്രായമായ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുള്ള പ്രായമായ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുമാത്രമേയുള്ള ഊർജ്ജസ്വലമായ വ്യായാമങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

ആഴ്ചതോറുമുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ അവരുടെ ചലനശേഷി വൈകല്യത്തിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു (ഒരു സവാരി സുരക്ഷിതമായി കടന്ന് സുരക്ഷിതമായി കടന്ന് ഒരു സെക്കന്റിൽ കുറവിലേക്ക് നടക്കുന്നു) 85 ശതമാനവും ദൈനംദിന ജീവനുള്ള വൈകല്യമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതയും ഒരു മുറി, കുളിക്കൽ, വസ്ത്രധാരണം) ഏതാണ്ട് 45 ശതമാനം.

പഠനം ആരംഭിച്ച നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞ്, ആഴ്ചതോറും നടത്തിയ നൂറുശതമാനം ശാരീരികാസ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനമില്ലാത്ത 24 ശതമാനം പ്രായമായവർ സുരക്ഷിതമായി തെരുവു കടക്കാൻ വളരെ പതുക്കെ നടക്കുന്നു. 23 ശതമാനം പ്രയാസങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ രാവിലെ വരെ നടക്കുന്നു.

പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ബില്റ്റിമോർ, പിറ്റ്സ്ബർഗ്, കൊളംബസ്, റോഡ് ഐലൻഡിലെ പാവ്തുക്കറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1500 ഓളം ഓസ്ട്രേലിയൻ ആർമിറ്റീവ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷകർ നാല് വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കണക്കുകൾ വിശകലനം ചെയ്തു.

മുതിർന്നവർക്കെല്ലാം വേദനയും വേദനയും വേദനയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് മുതൽ താഴ്ന്ന ശ്രവണ സന്ധികളിൽ വേദനയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പഠനത്തിനുശേഷം വൈകല്യം ഇല്ലാതെയായിരുന്നു. അവയുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനം ആക്സിലറോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. “വൈകല്യത്തിൽനിന്നു വിമുക്തരാകുന്നതിന് എതരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു,” ഡൺലോപ് പറഞ്ഞു.

പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കും മുതിർന്ന രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും ഫെഡറൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയും മറ്റ് ഏററുകളുമൊക്കെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ഗണ്യമായ ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്, ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയായ-ആക്റ്റിവിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 2.5 മണിക്കൂറിലേറെ വയസ്സിൽ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ ആ പ്രവർത്തനനിരതമായ പ്രവർത്തനം പഴയ മുതിർന്ന മുതിർന്നവർക്കുണ്ടായ വേദനയാണ്. താഴ്ന്ന ശ്വാസതടസ്സം, ഡൺലപ് വിശദീകരിച്ചു.

(മീഡിയ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട്)