നീനി ഗുപ്ത സോണി റസ്ദാൻ, ഇലാ അരുൺ എന്നിവരോടൊപ്പം 'മണ്ഡി' ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് ത്രോബാക്ക് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

നീനി ഗുപ്ത സോണി റസ്ദാൻ, ഇലാ അരുൺ എന്നിവരോടൊപ്പം 'മണ്ഡി' ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് ത്രോബാക്ക് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

Entertainment

Translating…

Updated : Jul 31, 2019, 20:17 IST107 views

The ageless and ever graceful Neena Gupta never fails to charm her fans with her effortless beauty. Once again, she has posted a picture that has won the hearts of her admirers. Taking a trip down memory lane, the ‘Badhaai Ho’ actress shared a throwback photo of herself accompanied by Alia Bhatt’s mother Soni Razdan and Ila Arun. This still is from Shyam Benegal’s film ‘Mandi’ which released in 1983. Fondly remembering the old days, Neena wrote, ‘Tab patle they innocent they ambitious they.’ Soni Razdan, who is partially visible in the post, commented on it and said,’Arre mera face half visible kyon hai.’

Read MoreRead Less